Oefentherapie Cesar & Zwangerschap

Bekkenklachten
Bekkenklachten als gevolg van zwangerschap was tot voorkort een onderschat probleem. Gelukkig is de laatste jaren de kennis en deskundigheid omtrend het ontstaan en de behandeling ervan toegenomen.

Oorzaak
Tijdens de zwangerschap treedt er onder invloed van hormonen een natuurlijke verweking van de gewrichtsbanden op. Dat heeft onder andere een instabiliteit van het bekken tot gevolg. Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van deze bekkeninstabiliteit. Dit kan leiden tot veel pijn en belemmering bij het dagelijks functioneren. Ook na de bevalling zijn de klachten meestal nog niet over.

Klachten
De pijn bevindt zich vaak rond het schaambeen, de stuit en de bilstreek. Daarnaast kan men last hebben van extra vermoeidheid door pijn. De plaats en de ernst van de klachten kunnen per persoon en per zwangerschap verschillen. Bovendien zijn de klachten vaak afhankelijk van houding en beweging.

In het dagelijks bewegen wordt vooral hinder ondervonden bij:
asymmetrische bewegingen, zoals staan op 1 been, lopen en traplopen; het lang in 1 houding staan, zitten of liggen; het omdraaien in bed; het opvangen van schokken, bijvoorbeeld in bus, trein of tram; bukken/tillen; het vrijen.

Oefentherapie Cesar
De algemene doelstelling van de oefentherapie Cesar is het bevorderen van het functioneren en het welbevinden van de patiënt binnen haar persoonlijke grenzen en mogelijkheden. In de visie van Cesar staat de totaliteit van het bewegen en van goede functionele bewegingsgewoonten centraal. Daarin spelen het bekken en de bekkenstabiliteit- en beheersing in vrijwel alle bewegingen een cruciale rol.

Voor de vrouw met bekkenkachten betekent dit, dat er een evenwicht gevonden moet worden tussen dat wat ze doet (belasting) en dat wat haar lichaam kan (belastbaarheid).

Behandeling
Tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap zal de therapie zicht richten op:

  • de bewustwording van bewegingsmogelijkheden;
  • het aanleren van symmetriche en gestabiliseerde dagelijkse houdingen en bewegingen;
  • het vinden van de balans van de rust en (gedoseerde) activiteiten;
  • het leren gebruiken van hulpmiddelen ( bijvoorbeeld de bekkenband);
  • het door middel van oefeningen activeren van de spieren die het bekken stabiel houden;
  • het bespreken en oefenen van verschillende baringshoudingen;
  • het geven van informatie, advies en begeleiding;
  • ontspannig en contact maken met het pijnlijke bekken;
  • het – ondanks de pijn – aanleren van normale spierspanning

Na de zwangerschap
Na de bevalling wordt er in het kraambed. begonnen met het herstel door middel van gerichte begeleiding en instructies.

Daarna ligt het accent meer op spierversterking en uitbreiding van de activiteiten, tot alle normale bewegingen weer zonder klachten kunnen worden uitgevoerd.

Bekken als centrum
In de behandeling wordt gestreefd naar het vinden van stabiliteit in het gehele lichaam, waarbij alle delen op een goede manier met elkaar samenwerken.

De dagelijkse bewegingen kunnen dan uiteindelijk dan correct en met zo min mogelijk hulpmiddelen uitgevoerd worden.

Het bekken kan dan weer ervaren worden als centrum van voortbewegen, voortbestaan en welbevinden.